Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải nhanh hộ em vs ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giải nhanh hộ em vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-nhanh-ho-em-vs-a

in progress 0
Liliana 2 tháng 2022-09-25T11:58:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T12:00:04+00:00

  `1` An orange is being eaten by my friends 

  `2` The film is being watched .

  `3` The excercise is being done .

  `4` The paper is being cut right now .

  `5`  The songs are being sung in the room 

  -> Câu bị động thì hiện tại tiếp diễn : 

  S + is / are / am + being + Vpp+ ( by + O) 

  @ Dorris

  0
  2022-09-25T12:00:10+00:00

  Câu bị động hiện tại tiếp diễn

  – S + is/am/are + being + Vpp + nơi chốn + by SO + thời gian

  `1`. An orange is being eaten by my friends.

  `2`. The film is being watched by them.

  `3`. The exercises are being done. ( sửa đề )

  `4`. The paper is being cut right now.

  `5`. The songs are being sung in the room.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )