Môn Tiếng Anh Lớp 6 giải VIII câu 5 đến 8 hộ mk nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giải VIII câu 5 đến 8 hộ mk nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giai-viii-cau-5-den-8-ho-mk-nha

in progress 0
Aaliyah 24 phút 2022-07-04T23:46:02+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T23:47:05+00:00

  Bài `8:`

  `5`. My family has got 4 people.

  `->` There + is/are + N … = S + have/has + ..

  `-` Dịch: Có 4 người trong gia đình chúng tôi

  `=` Gia đình chúng tôi có 4 người.

  `6`. Their rooms haven’t got any posters.

  `->` Vì “their rooms” là chủ ngữ số nhiều nên dùng “have” phủ định thêm “not”

  `-` Dịch: Phòng của họ không có bất kì tấm quảng cáo nào.

  `7`. They are Susan’s students in this school.

  `->` Susan’s students : học sinh của Susan `->` chỉ sở hữu

  `-` Dịch: Họ là học sinh của Susan ở ngôi trường này.

  `8`. It’s a Tom’s laptop.

  `->` Tom’s laptop ( n ) máy tính của Tom

  `-` Dịch: Đó là chiếc máy tính của Tom.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )