Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp e với ạ. E camon❤️❤️

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp e với ạ. E camon❤️❤️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-e-voi-a-e-camon-️-️

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2022-08-07T12:13:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T12:14:39+00:00

  2.A

  3.D

  4.C

  2.B

  3.B

  4.A

  5.C

  7.D

  8.A

  9.A

  10.B

  11.C

  12.B

  13.D

  14.A

  15.C

  16.D

  17.A

  18.C

  19.A

  20.D

  0
  2022-08-07T12:15:02+00:00

  2. A gather [v] tập hợp, thu thập

  3. C farm [n] trang trại

  4. C insignificant [adj] không đáng kể

  5. B ethnic

  6. A hunt

  7. D customs

  8. A complicated

  9. A the war

  10. A shawl

  11. D costume

  12. B waterwheels

  13. D open-air market

  14. C majority

  15. A basic

  16. C citizens

  17. D discriminate against : phân biệt đối xử

  18. C represent [v] đại diện

  19. B poultry [n] gia cầm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )