Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp e vs ạ e gấp lw

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp e vs ạ e gấp lw Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-e-vs-a-e-gap-lw

in progress 0
Remi 46 phút 2022-07-04T22:16:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-04T22:17:44+00:00

  1. Are they playing games on the playground?
  2. Are the students playing now?
  3. Does your mother drive you to school?
  4. What are you looking at?
  5. I study English on Tuesday
  1. F
  2. F
  3. F
  4. T

  0
  2022-07-04T22:18:07+00:00

  1. Are they playing games on the playground?
  2. Are the students playing now?
  3. Does your mother drive you to school?
  4. What are you looking at?
  5. I study English on Tuesday

  1. F
  2. F
  3. F
  4. T
  5. T

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )