Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp eim vs akkkkkkkkkkkkkkkkk

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp eim vs akkkkkkkkkkkkkkkkk Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-eim-vs-akkkkkkkkkkkkkkkkk

in progress 0
Julia 4 tháng 2022-08-23T13:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T13:42:00+00:00

  $1.$ on Hanoi ⇒ in Ha Noi

  → Ta dùng in để chỉ những địa điểm lớn như quốc gia, thủ đô.

  $2.$ is breakfast ⇒ has breakfast

  → Do she là số ít, ta có cụm từ have breakfast: có bữa sáng/ ăn sáng

  $3.$ in seven in the morning ⇒ at seven in the morning

  → Ta dùng at + một giờ cụ thể

  $4.$ teaches his students ⇒ her students

  → Vì tính từ sở hữu của she là her

  $5.$ Wednesday to Friday ⇒ Wednesday and Friday

  $6.$ she teach them grammar ⇒ she teaches them grammar

  → Vì số ít nên V+ s/es

  $7.$ On the evening ⇒ in the evening

  → In + các buổi trong ngày

  $8.$ listens books ⇒ listen to music

  → Ta không nói nghe sách, ta nói nghe nhạc

  $9.$ She always go ⇒ she always goes

  → Always là dấu hiệu nhận biết của thì HTĐ

  0
  2022-08-23T13:42:40+00:00

  `  1 `  Live `  -> `  Lives

  `  -> ` Ta chia thì HTĐ : S + vs/es

  `  2 ` On HN `  -> `   in HN 

  `  -> `  in + địa điểm

  `  3 ` In `  -> ` at

  `  -> ` at + giờ

  `  4 ` Ís `  -> `   Has

  `  -> ` Ta có cụm từ have breakfast : ăn sáng

  `  5 ` his students `  -> `    her students

  `  -> ` vì vế trước bảo là she chứ ko pk ge

  `  6  ` On `  -> ` from

  `  -> ` from + TG 1 + to + TG 2 

  `  7  ` teach `  -> ` teaches

  `  -> ` Ta chia thì HTĐ : S + vs/es

  `  8  ` on the evening `  -> ` In the evening

  `  -> ` giời từ In + the evening

  `  9  ` listens `  -> ` reads

  `  -> ` Ta có cụm từ read books

  `  10  ` go `  -> `  goes

  `  -> ` Ta chia thì HTĐ : S + vs/es

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )