Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp em 2 bài bên dưới vs ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp em 2 bài bên dưới vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-em-2-bai-ben-duoi-vs-a

in progress 0
Eloise 7 tháng 2022-08-20T14:49:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-08-20T14:50:45+00:00

  VII

  1-d

  2-g

  3-b

  4-h

  5-f

  6-a

  7-c

  8-e

  VIII

  1.B

  2.A

  3.D

  4.C

  5.A

  6.B

  0
  2022-08-20T14:50:47+00:00

  VII

  1-d

  2-g

  3-e

  4-h

  5-f

  6-a

  7-b

  8-c

  VIII

  1-B

  2-D

  3-B

  4-A

  5-C

  6-B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )