Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-mik-voi-mik-can-gap

in progress 0
Caroline 35 phút 2022-09-24T02:17:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-mik-voi-mik-can-gap

in progress 0
Lyla 17 giờ 2022-09-23T09:53:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mik với mik cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-mik-voi-mik-can-gap

in progress 0
Emery 5 tháng 2022-05-05T20:30:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-05T20:31:21+00:00

  Câu điều kiện loại 3: [If + thì quá khứ hoàn thành], [would + have + V3/V-ed]

  mon-tieng-anh-lop-6-giup-mik-voi-mik-can-gap

  0
  2022-05-05T20:31:47+00:00

  A. 1. No 

  2. No 

  3. No 

  4. No 

  5. Yes

  6. No 

  7. Yes

  8. No 

  9. Yes

  10. Yes  

  11. No

  12. Yes

   B. 1. had told

  2. would have been

  3. had known

  4. wouldn’t have got

  5. hadn’t broken down

  6. hadn’t helped

  7. hadn’t shown – would you have done

  ( Giải thích : câu điều kiện loại 3 : if + past perfect simple, would + have + past participate)

  @linhchibui1908

  #chucbnhoktot#

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )