Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp minh bài này vs ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp minh bài này vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-minh-bai-nay-vs-a

in progress 0
Caroline 11 tháng 2022-05-05T04:40:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-05T04:42:03+00:00

  I

  1. go 

  usually là dấu hiệu thì HTĐ

  I là ngôi thứ 1 số ít nên động từ là go

  2. have – chosen

  bought

  Có yet là dấu hiệu thì HTHT

  yesterday là dấu hiệu thì QKĐ

  3. lost – ran

  last week là dấu hiệu thì quá khứ đơn

  4. Has  –  tried

  yet là dấu hiệu nhận biết thì HTHT

  5. Has – been

  6. have traveled

  so far là dấu hiệu của thì HTHT

  7. is singing

  Listen! là dấu hiệu của thì HTTD

  8. visits

  every weekend là dấu hiệu nhận biết thì HTĐ

  Olivia là ngôi thứ 3 số ít nên động từ thêm s

  9. is shining

  now là dấu hiệu thì HTTD

  10. don’t have – will be

  dùng câu đk loại 1 vì nói về 1 đk có thật với kết quả có thể sẽ xảy ra trong tương lai

  11. isn’t – will be

  dùng câu đk loại 1 vì nói về 1 đk có thật với kết quả có thể sẽ xảy ra trong tương lai

  12. don’t get – will invite

  dùng câu đk loại 1 vì nói về 1 đk có thật với kết quả có thể sẽ xảy ra trong tương lai

  13. more dangerous

  Cấu trúc ssh tt dài: more + ADJ + Than

  14. faster

  Cấu trúc ssh tt ngắn: ADJ + ER + Than

  15. The most exciting

  Cấu trúc ssn tt dài: The + most + ADJ 

  16. The fastest

  cấu trúc ssn tt ngắn: the + Adj + EST

  II

  1. A (and: và)

  2. B (but: nhưng)

  3. A (but: nhưng) 

  4. A (so: vì thế)

  #Annie

  Không hiểu chỗ nào hỏi lại mình nha

  Xin hay nhất

  0
  2022-05-05T04:42:38+00:00

  Bài 1:

  1.goes

  2.have/chosen/bought

  3.losed/runed

  4.have/tried

  5.has/been

  6.travelled

  7.is singing

  8.visits

  9.is shining

  10.dont have/will be

  11.doesnt work/will be

  12.dont tired/will invite

  13.more dangerous

  14.faster

  15.the excitingest

  16.the fastest

  Bài 2 :

  1.A

  2.B

  3.A

  #mix2008

  #NoCopy!Ok

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )