Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mình nhé hsnsjsns

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mình nhé hsnsjsns Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-minh-nhe-hsnsjsns

in progress 0
7 tháng 2022-08-20T22:56:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T22:57:27+00:00

  Em coi nhé sai nói anh. Vote anh 5 sao nhé.

  Câu B

  1 many 

  2 much

  3 many

  4

  5

  6

  Câu C

  a.

  b.

  c.

  d.3

  e .1

  f.2

  0
  2022-08-20T22:57:45+00:00

  Trả lời :

  B.

  1.Điền many

  2.Điền much

  3.Điền many

  4,5,6 bị che mất gòi nên ko làm được.

  C.

  1 chọn e

  2 chọn c

  3 chọn d

  ≡Cách dùng How much và How many nà :

  ×1. How many :

  →How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều.

  Công thức :

  ✔  Câu hỏi :

  ≈How many + Plural noun (danh từ số nhiều)+ are there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

  ≈How many + Plural noun (danh từ số nhiều) + do/does + S + have ?

  ✔  Trả lời :

  ≈Nếu có 1, ta trả lời: There is one

  ≈Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

  ×2.How much :

  How much dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số ít/ không đếm được.

  Công thức :

  ✔  Câu hỏi : 

  How much +Uncount noun (danh từ không đếm được) + is there? (Có bao nhiêu..-noun-..?)

  ≈How much + Uncount noun (danh từ không đếm được) + do/does + S + have ?

  ✔  Trả lời :

  There is …

                                             

  Xin hay nhất ạ

  @thanhtruc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )