Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mình vsss :((((

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp mình vsss :(((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-minh-vsss

in progress 0
Skylar 3 tuần 2022-07-29T13:25:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T13:26:27+00:00

  18. BLUE

  19. IS

  20. WHAT

  21 SITTING

  22 HANDS

  23 WHAT

  24 IS COMING

  25 WHAT

  26 IS SITTING

  27 ARE GOING

  28 WALKS

  29 ISN’T GOING

  30 IS SHE DOING

  31 LONG BLACK HAIR

  32 SMALL WHITE TEETH

  33 WHAT COLOUR

  34 WEAK

  35 GYMNAST

  36 SPEAK

  37 OR

  38 BY

  39 THIN

  0
  2022-07-29T13:27:20+00:00

  19. are

  20.what

  21.sitting

  22.hands

  23.what

  24.is coming

  25.what

  26.is sitting

  27.are going

  28.walks

  29.isn’t working

  30.is she doing

  31.LONG BLACK hair

  32.SMALL WHITE teeth

  33. what color

  34.strong

  35.gymnast

  36.speak

  37.or

  38.by

  39.thin

  NẾU CÂU TRẢ LỜI CÓ SAI SÓT MONG BẠN THÔNG CẢM

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )