Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mk làm bài email vs help me

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mk làm bài email vs help me Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-mk-lam-bai-email-vs-help-me

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-08-23T10:00:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T10:01:40+00:00

  Bản Anh :

  From: …. @ gmail.com
  To: … @ gmail.com
  Dear ….
  Hello ! Do you remember me ? And I miss you so much. Today is November already, and you know we’re going to welcome Tet 2021! How do you feel? I am very excited about it! Uhm … Tet, I think you have a lot to do. So, on this New Year, will I lie on the bed and play on the phone? No, after this Covid translation I will do a lot of the things I have saved since last year. On the night of the next 30th New Year’s Eve, I will make Banh Chung and Banh Chung soup with everyone. And then I’ll play hide and seek with cousins. Play hide and seek at night? Sounds scary, right? But I like! Tomorrow, I will get up very early, catch the morning sun and go to New Year greetings with lots of people to get a lot of lucky money. I’m not going to wish the neighbor’s New Year, he teases me a lot. I won’t play on the phone anymore, because I want to spend a lot of time with my family. I won’t stay in the house forever, I still want to raise fat pigs! The people here often make Banh Chung, celebrate Tet, worship ancestors, … They have the notion of not sweeping the house on the first day of the New Year, people here also rarely play music on Tet, they think so. is making noise to Mr. Cong, Mr. Tao. In addition, they never eat things like blood soup, .. And you? Tet in your place like? Did you have fun? Are there many games? …
  I am waiting for your response!
  Bye Bye
  Your friend
  ……………….

  Bản Việt

  Từ : ….@gmail.com
  Đến : …@gmail.com
  Dear ….
  Xin chào ! Bạn có nhớ tôi không ? Còn tôi thì nhớ bạn rất nhiều. Hôm nay đã là tháng 11 rồi , và bạn biết đấy chúng ta sắp sửa đón tết 2021 rồi ! Bạn cảm thấy thế nào? Tôi thì rất háo hức vì điều đấy! Uhm… Tết , tôi nghĩ là mọi người sẽ có nhiều điều muốn làm đây . Vì vậy, vào Tết này tôi sẽ nằm dài trên giường và chơi điện thoại ? Không,sau dịch Covid này tôi sẽ làm thật nhiều việc đã cất giữ từ năm ngoái. Đêm 30 tết năm sau,tôi sẽ cùng mọi người làm Bánh Chưng và  canh nồi Bánh Chưng. Và sau đó,tôi sẽ chơi trốn tìm với anh chị em họ. Chơi trốn tìm vào ban đêm ? Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Nhưng tôi thích! Ngày mai, tôi sẽ dậy thật sớm,đón ánh nắng ban mai và đi chúc tết thật nhiều người để nhận được nhiều tiền lì xì. Tôi sẽ không đi chúc tết cậu bé hàng xóm đâu,cậu ta trêu tôi rất nhiều.Tôi cũng sẽ không chơi điện thoại nữa,vì tôi muốn thật nhiều thời gian bên cạnh gia đình. Tôi cũng sẽ không trú mãi trong nhà đâu,tôi vẫn muốn nuôi lợn béo mà ! Những người ở đây thường làm Bánh Chưng,đi chúc tết,thờ cúng tổ tiên,… Họ có quan niệm không quét nhà vào mồng 1 Tết, những người ở đây cũng rất ít mở nhạc vào ngày Tết,họ cho như vậy là làm ồn tới các ông Công,ông Táo.Ngoài ra,họ còn không bao giờ ăn những món như tiết canh,.. Còn bạn ? Tết nơi bạn như thế nào ? Có vui không? Có nhiều trò chơi không?…
  Tôi chờ phản hồi từ bạn !
  Bye Bye
  Your friend
  ……………….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )