Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mn vs nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Giúp mn vs nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-mn-vs-nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Valentina 3 tháng 2022-02-09T03:06:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T03:07:40+00:00

  1. Lan is taller than Hoa

  2. This book is thicker than that book

  3. The chair is shorter than the table

  4. These boxes are bigger than those boxes 

  5. Miss Trang is younger than her sister

  6. These buildings are higher than those buildings

  7. The boys are stronger than the girls

  8. I am older than my brother

  0
  2022-02-09T03:07:45+00:00

  1. Lan is taller than Hoa.

  2. This book is thicker than that book.

  3. The chair is shorter than the table.

  4. These boxes are bigger than those boxes.

  5. Miss Trang is younger than her sister.

  6. These buildings are higher than those buildings.

  7. The boys are stronger than the girls.

  8.  I am older than my brother.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )