Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp với ít lắm, 1 bài duy nhất

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúp với ít lắm, 1 bài duy nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giup-voi-it-lam-1-bai-duy-nhat

in progress 0
Mary 3 tháng 2022-08-23T09:04:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T09:05:17+00:00

  have – having

  do – doing

  say – saying 

  go – going

  make – making

  take – taking

  give – giving

  use – using

  come – coming

  find – finding

  help – helping

  run – running

  write – writing

  move – moving

  play – playing

  stand-standing

  talk – talking

  sit – sitting

  read – reading

  speak – speaking

  0
  2022-08-23T09:05:41+00:00

  Cột bên trái:

  having

  doing

  saying

  going

  making

  taking

  giving

  using

  coming

  finding

  Cột bên phải:

  helping

  running

  writing

  moving

  playing

  standing

  talking

  sitting

  reading

  speaking

  Cách thêm -ing vào sau động từ:

  + Động từ có “e” ở cuối thì bỏ “e” rồi mới thêm -ing

  + Động từ 1 âm tiết, tận cùng bằng “Nguyên âm + Phụ âm” (Trừ h, w, x, y), ta gấp đôi phụ âm và thêm -ing

  + Còn `1` số trường hợp nhưng trog bài ko có nên mình ko kể ra nhé!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )