Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúppppppppppppp gấpppppppppppppppppppppp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 giúppppppppppppp
gấpppppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-giuppppppppppppp-gapppppppppppppppppppppp

in progress 0
Anna 17 phút 2022-12-31T15:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T15:50:34+00:00

  EX 9:

  1. don’t like

  2. is; works

  3. wil visit

  4. are you doing; am doing

  5. is

  6. is going to land

  7. watches;watches

  EX 10:

  1. will .. do; will listen

  2. can… swim; swims

  3. is; to sit

  4. doesn’t do; does

  5. is flying; is going to land

  EX11:

  1. in;in

  2. between

  3.of;of

  4.to;on; her;at

  5.with

  cho mình xin 5 sao+ câu trả lời hay nhất nhé

  # the magic

  1. will you do; will listen

  0
  2022-12-31T15:50:46+00:00

   don’t like

  is / works

  is visiting

  doing/ am doing

  are / is landing

  watching / watches

  are / are listening

  can swim / swims

  is / sitting

  doesn’t do / do 

  is flying / landing

  in / in

  between

  gam/ eat

  to/on

  go/ is

  with 

  Vì mình làm gấp có gì sai sót mong bạn bỏ qua

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )