Môn Tiếng Anh Lớp 6 Help me** Bài chọn ý đúng

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Help me** Bài chọn ý đúng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-help-me-bai-chon-y-dung

in progress 0
Mary 5 tháng 2022-08-23T02:48:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T02:49:27+00:00

  27. B 

  28. B 

  29. B  

  30. C 

  31.B 

  32. C

  33. D

  34. B

  35. B 

  0
  2022-08-23T02:49:42+00:00

  27. B 

  có động từ play => phải dùng trạng từ; dùng “How” để chỉ cách thức

  28. B hiểu đơn giản là tối thứ 7 thôi

  29. B sugar không đếm được, a little là ít nhưng đủ dùng 

  30. C 

  31. B because of + N/V-ing

  32. C

  33. D

  34. B

  35. B chỉ tần suất 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )