Môn Tiếng Anh Lớp 6 helppppppppppppppppppp!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 helppppppppppppppppppp! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-helppppppppppppppppppp

in progress 0
Liliana 23 phút 2022-09-22T19:37:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 6 helppppppppppppppppppp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 helppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-helppppppppppppppppppp

in progress 0
Caroline 2 tuần 2022-09-06T09:05:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-06T09:06:16+00:00

  2. was able to

  3. could

  4. could / were able to
  5. couldn’t / wasn’t able to

  → Cách phân biệt could và be was/were able to

  Could và Be able đều mang nghĩa là CÓ THỂ

  1. Could: diễn đạt một khả năng trong quá khứ hoặc hiện tại

  Dùng để Xin phép, nhờ, yêu cầu ( trang trọng hơn can)

  2. Be able to: nói rằng ai đó đang tìm cách làm một việc gì đó trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc nguy cấp

  Một việc gì đó có khả năng xảy ra 

  Chỉ sự thành công trong hành động hay một sự việc nào đó

  Can và could chỉ được dùng trong thì HT và QK. Vì thế, ta phải dùng be able to để diễn tả các trường hợp khác. 

  #Annie

  Không hiểu chỗ nào hỏi lại mình nha

  Xin hay nhất

  0
  2022-09-06T09:06:46+00:00

  $#thienquynh795$

  1. was able to

  2. could

  3. could / were able to

  4. couldn’t / wasn’t able to

  * Giair thích: 

  – COULD: 

  + “could” là từ quá khứ của động từ khuyết thiếu “can

  + Nói về một khả năng trong quá khứ hoặc hiện tại

  – BE ABLE TO:

  + was/ were able tolà dạng quá khứ của “be able to”.

  + được sử dụng để chỉ khả năng của ai đó trong một hoàn cảnh cụ thể/ đặc biệt.

  ⇒ Can được dùng trong HT  và could được dùng trong QK.

  ⇒ Be able to để diễn tả trường hợp khác. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )