Môn Tiếng Anh Lớp 6 Hộ e với các bác ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Hộ e với các bác ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-ho-e-voi-cac-bac-oi

in progress 0
Liliana 7 tháng 2022-05-08T09:56:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:57:59+00:00

  $\text{My Love Is Khánh Hà}$

  $\text{Đa số dùng HTĐ dấu hiệu: every day, usually,….}$

  1 go 

  2 visit 

  3 play 

  4 works 

  5 tells

  6 helps

  7 swim

  8 dance 

  9 takes care

  10 leaves 

  11 live 

  12 travels 

  13 bake 

  14 teach 

  15 helps 

  0
  2022-05-08T09:58:32+00:00

  1, go 

  2, visit

  3, play

  4, works 

  5, tells

  6, helps

  7, swim

  8, dance

  9, takes care of

  10, leaves

  11, live

  12, travels

  13, bake

  14, teach

  15, helps

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )