Môn Tiếng Anh Lớp 6 I. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently. 1. A. stores B. temples C. houses D. families 2. A. spea

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 I. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.
1. A. stores B. temples C. houses D. families
2. A. speaking B. teaching C. cleaning D. wearing
3. A. island B. seafood C. serve D. summer
4. A. terrible B. block C. climb D. beautiful
5. A. apple B. cable C. cat D. flag Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 5 tháng 2022-07-03T00:20:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T00:21:48+00:00

  1C

  2D

  3A

  4C

  5B

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2022-07-03T00:22:26+00:00

  Bài `1:`

  `1`. `C` houses 

  `->` Câu C ra âm /iz/ còn lại âm /z/

  `2`. `D` wearing

  `->` Câu D ra âm /e/ còn lại âm /i:/

  `3`. `A` island

  `->` Câu A ra âm câm còn lại âm /s/

  `4`. `C` climb

  `->` Câu C ra âm câm còn lại âm /b/

  `5`. `B` cable 

  `->` Câu B ra âm /ei/ còn lại âm /æ/

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )