Môn Tiếng Anh Lớp 6 III Use a/ an/ some or any to fill in the blanks. 1. There isn’t………………. jam in the fridge. 2. She has……………….apples in the cupboard. 3

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 III Use a/ an/ some or any to fill in the blanks.
1. There isn’t………………. jam in the fridge.
2. She has……………….apples in the cupboard.
3. Are there……………….oranges on the tree?
4. There is……………….sugar in the bowl.
5. I see……………….CD on the shelf.
6. Would you like……………….coffee?
7. Are there……………….children in the park?
8. Jane has got……………….money in her purse.
9. ……………….friend in need is……………….friend indeed.
10. There isn’t……………….water left in the bottle. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 1 tuần 2022-05-06T18:16:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T18:18:02+00:00

  1. any 

  2. some

  3. any

  4. some

  5. a

  6. some

  7. any

  8. some

  9. A – a

  10. any

  0
  2022-05-06T18:18:47+00:00

  `@kem`

  `1.`any

  `2.`some

  `3.`any

  `4.`some

  `5.`a

  `6.`some

  `7.`any

  `8.`some

  `9.`a-an

  `10.`any

  Cấu trúc

  A đứng trước phụ âm 

  an đứng trước nguyên âm 

  khi chúng ta muốn đề nghị hay yêu cầu một cái gì đó thì sẽ dùng some thay thế cho any

  Some, any và the không cần thiết khi diễn tả với mục đích chỉ tổng thể

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )