Môn Tiếng Anh Lớp 6 Làm cho mình nhé cảm ơn bạn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Làm cho mình nhé cảm ơn bạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-lam-cho-minh-nhe-cam-on-ban

in progress 0
Emery 2 tháng 2022-09-25T02:07:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T02:08:49+00:00

  3. will be able to

  4. Have you ever seen

  5. has

  6. is

  7. are playing (V_ing)

  8. liked (ed)

  9. didn’t do – went

  10. isn’t teaching (Câu khẳng định)

  11. is doing (V_ing)

  12. Does Tuan play

  i như câu 13

  13. Does Huyen walk

  Huyen tên riêng. Does là danh từ.

  0
  2022-09-25T02:08:56+00:00

  3. will be able to

  4. Have you ever seen

  5. has

  6. is

  7. are playing

  8. liked

  9. didn’t do/ went

  10. isn’t teaching

  11. is doing

  12. Does Tuan play

  13. Does Huyen walk

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )