Môn Tiếng Anh Lớp 6 làm giúp mình với, ghi lí do ra giúp mình nha, mình cảm ơn!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 làm giúp mình với, ghi lí do ra giúp mình nha, mình cảm ơn! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-lam-giup-minh-voi-ghi-li-do-ra-giup-minh-nha-minh-cam-on

in progress 0
Everleigh 4 ngày 2022-05-09T14:14:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T14:15:39+00:00

  43. 

  -> The shoes are too expensive for me to buy. ( too… to … : quá để mà )

  44. 

  -> It’s the first time we have visited Phu Quoc island. ( thì hiện tại hoàn thành ; dấu hiệu nhận biết ‘ lần đầu tiên )

  45. 

  -> What is his weight ? ( Cân nặng của anh ấy là ? )

  0
  2022-05-09T14:16:23+00:00

  $43$ `:` The shoes are too expensive for me to buy them.

  `-` S `+` be `+` too `+` adj `+` for sb `+` to `+` V_inf `+` O.

  `-` Tạm dịch `:` Đôi giày quá đắt đối với tôi để mua chúng.

  $44$ `:` It’s the first time we have visited Phu Quoc Island.

  `-` S `+` have / has `+` never `+` VpII `+` O `+` ( before ).

  `->` It’s the first time `+` S `+` have / has `+` VpII `+` O.

  `-` Tạm dịch `:` Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm đảo Phú Quốc.

  $45$ `:` What is his height ?

  `-` Tạm dịch `:` Cân nặng của anh ấy là bao nhiêu ?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )