Môn Tiếng Anh Lớp 6 Làm hộ mình nha nhanh chóng K phải giải thích

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Làm hộ mình nha nhanh chóng
K phải giải thích Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-lam-ho-minh-nha-nhanh-chong-k-phai-giai-thich

in progress 0
3 ngày 2022-09-24T00:00:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-09-24T00:01:18+00:00

  1. I often go to the cinema once a week

  ⇒ Câu hỏi về tần suất

  2. My mother go to work by car

  ⇒ Mẹ bạn đi làm bằng gì

  3. My father is the tallest person in my family

  ⇒ Ai là người cao nhất trong gia đình bạn

  4. I often eat rice with fish

  ⇒ Bạn thường ăn gì vào bữa tối

  5. My father often play with me

  ⇒ Bố bạn thường làm gì khi ấm?

  0
  2022-09-24T00:01:37+00:00

  1. I go to the cinema once a month.

  2. She goes to work every day.

  3. My father.

  4. I often have rice, meat, vegetables and fruit.

  5. He often go out side.

  Bạn có thể thay những từ mình gạch chân cho đúng với thực tế của bạn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )