Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mình đang cần gấp giúp mình nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mình đang cần gấp giúp mình nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-minh-dang-can-gap-giup-minh-nhe

in progress 0
3 tháng 2022-09-25T07:29:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T07:31:10+00:00

  (1)1.am(chủ ngữ là i ta chia động từ be là am)

  2.is(chủ ngữ là she-số ít ta chia động từ be la is)

  3.is(vì trong câu trên my family mang nghĩa một gia đinh-số ít ta chia động từ be là is)

  4.are(my friends có’s’ nên chính là số nhiều ta chia động từ be là are)

  5.is(rice là một loại danh từ ko đếm được  nên ta chia động từ be thành số ít là is)

  6.is/is(vì cả hai chủ ngữ “sun”và “it”đều là danh từ số ít nên ta chia động từ be là is)

  7.are(vì chủ ngữ my favourite colors có”s” nên chính là số nhiều ta chia động từ tobe là are)

  8.is(vì chủ ngữ cat -số ít nên chia động từ be là is)

  (2)1.get up(vì chủ ngữ là I-số nhiều  nên động từ nguyên mẫu)

         gets up(chủ ngữ là she-số ít động từ ta thêm s hoặc es ,ta được gets

      2.looks(chủ ngữ là it-số ít động từ ta thêm s hoặc es,ta được looks

     3.(đã có câu trả lời trong bài)

      4.works(chủ ngữ là he-số ít động từ ta thêm s hoặc es ,ta được works

      5.word(chủ ngữ là my parent-số nhiều nên động từ nguyên mẫu )

      6.teach(vì chủ ngữ là I-số nhiều nên động từ nguyên mẫu)

      7.likes(chủ ngữ là she-số ít động từ ta thêm s hoặc es ,ta được likes)

      8.like (vì chủ ngữ là we-số nhiều nên động từ nguyên mẫu)

     9.(vì chủ ngữ là our school-số nhiều nên động từ nguyên mẫu)

     10.wants(chủ ngữ là she-số ít động từ ta thêm s hoặc es ,ta được wants)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )