Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mn giúp mik viết 5 câu so sánh Binh Minh và Long Son trong sách giáo khoa với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mn giúp mik viết 5 câu so sánh Binh Minh và Long Son trong sách giáo khoa với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-mn-giup-mik-viet-5-cau-so-sanh-binh-minh-va-long-son-trong-sach-giao-khoa-vo

in progress 0
Emery 4 ngày 2022-05-09T15:29:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:31:19+00:00

  1. Binh Minh is more crowded than Long Son.

  (Bình Minh sầm uất hơn Long Sơn.)

  2. Long Son is more boring than Binh Minh.

  (Long Sơn chán hơn Bình Minh.)

  3. Long Son is quieter than Binh Minh.

  (Long Sơn yên tĩnh hơn Bình Minh.)

  4. Long Son is more peaceful than Binh Minh.

  (Long Sơn yên bình hơn Bình Minh.)

  5. Binh Minh is more modern than Long Son.

  (Bình Minh hiện đại hơn Long Sơn.)

  6. Binh Minh is busier than Long Son.

  (Bình Minh sầm uất hơn Long Sơn.)

  0
  2022-05-09T15:31:40+00:00

  `\text{Cấu trúc:}`

  +) Tính từ/trạng từ ngắn: S1 + be + adj/adv + (er) + than + N .

  +) Tính từ /trạng từ dài: S1 + be + more + adj/adv + than + N . 

  *) adj : tính từ       

   adv : trạng từ 

  **) be = am/is/are .

  I + am 

  You/ We/ They/Danh từ số nhiều + are

  She/He/ It/Tên riêng/Danh từ số ít + is

  `\text{Answer:}`

  `\text{1.}` Binh Minh is more modern than Long Son .

  `\text{2.}` Binh Minh is busier than Long Son .

  `\text{3.}` Binh Minh is more crowded than Long Son .

  `\text{4.}` Long Son is quieter than Binh Minh .

  `\text{5.}` Long Son is more boring than Binh Minh .

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )