Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mn lm nhanh giúp mình nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Mn lm nhanh giúp mình nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-6-mn-lm-nhanh-giup-minh-nha

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2022-09-25T04:12:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T04:13:58+00:00

  1 studied vì yesterday là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

  2 have study vì so far là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  3 have watched vì ending là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  4 watched vì last night là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

  5 have travel vì in the past là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  6 travel  vì last summer là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

  7 have read vì serveral times là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  8 read vì last vacation là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  9 had vì last week là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

  10 haven vì since là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  11 haven’t done dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  12 went 

  13 haven’t seen là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  14 weren’t helped vì có từ went là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn

  15 wasn’t vì last weekend là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn 

  16 Have (you)design vì ago là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  17 wasn’t finded vì

  18  has broken vì just là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành

  19 Did (you) phoned vì last week là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn 

  was vì last week là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn 

  20 wasn’t liked vì was là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )