Môn Tiếng Anh Lớp 6 phân biệt compare sth to và compare sth with

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 phân biệt compare sth to và compare sth with Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 2 tháng 2022-09-25T00:01:51+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T00:03:46+00:00

  $#Akari$

  compare: so sánh

  +Ta dùng compare to khi so sánh hai đối tượng khác nhau về bản chất 

  +Ta dùng compare with khi so sánh hai đối tượng giống nhau

  VD cho compare to:

  Don’t compare him to a superman

  tạm dịch:

  Đừng so sánh anh ấy với siêu nhân

  VD cho compare with:

  Ha Noi is crowded compared with Ho Chi Minh city

  tạm dịch:

  Hà Nội đông đúc so với thành phố Hồ Chí Minh

  XIN HAY NHẤt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )