Môn Tiếng Anh Lớp 6 Sắp xếp câu : means/a variety of/without/anything/eating/balence diet/you/much/foods/of/eat/too

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 Sắp xếp câu : means/a variety of/without/anything/eating/balence diet/you/much/foods/of/eat/too Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 9 tháng 2022-01-13T08:11:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T08:12:53+00:00

  means/a variety of/without/anything/eating/balence diet/you/much/foods/of/eat/too

  =>Balanced diet means you eat a variety of foods without eating too much of anything

  0
  2022-01-13T08:13:29+00:00

  Balanced diet means you eat a variety of foods without eating too much of anything

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )