Môn Tiếng Anh Lớp 6 talk about your favorite sports and games -name of the sport\ game -is it a tame or an individual sport\ game -how long does it last -h

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 talk about your favorite sports and games
-name of the sport\ game
-is it a tame or an individual sport\ game
-how long does it last
-how many players are there
-does it need any equiment
+cho mình xin câu trả lời từ các bạn
BẢN DỊCH
nói về các môn thể thao và trò chơi yêu thích của bạn
-tên của môn thể thao \ trò chơi
-là một trò chơi thuần hóa hay một môn thể thao cá nhân \
-nó kéo dài bao lâu
-có bao nhiêu người chơi ở đó
-có cần trang bị gì không
+ cho mình xin câu trả lời từ các bạn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 4 tháng 2022-11-08T19:56:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T19:58:32+00:00

  Playing badminton is really my cup of tea in leisure time, because it improves my health, helps me be more and more confident, and is entertaining.

  First and foremost, by playing badminton about two hours a day, I feel full of beans for the entire day. For instance, I can finish my homework and housework efficiently; hence my mother always encourages me to play it everyday. The second point is that playing badminton brings me out of my self.

  I can make friends with many people. After competitive matches, we often chat with one another about hobbies or plans in future. Last but not least, playing badminton is entertaining. It helps me relax after working hours, and relieve stress.. All in all, I consider playing badminton as my favourite pastime for it brings both physical and mental.

  Dịch:

  Chơi cầu lông thực sự là một tách trà của tôi trong thời gian rảnh rỗi, vì nó giúp cải thiện sức khỏe, giúp tôi ngày càng tự tin và giải trí.

  Đầu tiên và quan trọng nhất, bằng cách chơi cầu lông khoảng hai giờ mỗi ngày, tôi cảm thấy sung mãn trong cả ngày. Ví dụ, tôi có thể hoàn thành bài tập về nhà và việc nhà một cách hiệu quả; do đó mẹ tôi luôn khuyến khích tôi chơi nó hàng ngày. Điểm thứ hai là chơi cầu lông mang tôi ra khỏi bản thân của mình.

  Tôi có thể kết bạn với nhiều người. Sau những trận đấu cạnh tranh, chúng tôi thường trò chuyện với nhau về sở thích hoặc kế hoạch trong tương lai. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chơi cầu lông là giải trí. Nó giúp tôi thư giãn sau những giờ làm việc, xả stress .. Tựu chung lại, tôi coi chơi cầu lông là thú tiêu khiển yêu thích của mình vì nó mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần.

  Xin ctlhn

  0
  2022-11-08T19:58:42+00:00

          My favourite sport is badminton.I like it because it is interesting,it can improve my health and i can play with my friends or my parents,siblings.It is an individual sport.It lasts only 6 minutes.Badminton is a sport that uses a racquet to compete between two athletes (singles) or two pairs of athletes (duel).to play badminton,you need a badminton racketbadminton shoe,globe,badminton bag,clothes,sockand you may need some water, snacks and a towel.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )