Môn Tiếng Anh Lớp 6 When did you start your hobby? → How long Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 6 When did you start your hobby?
→ How long
Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 2 tháng 2022-09-25T06:25:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T06:27:02+00:00

  How long have you started your hobby?

  `=>` Giải thích:

  Công thức chuyển thì quá khứ đơn sang thì hiện tại hoàn thành:

  – When + did + S + `V_0`+O….?         (thì quá khứ đơn)

  `=>` How long+ have/has + S + `V_3`+O……?         (thì hiện tại hoàn thành)

  $@Maruko-chan$ 

  0
  2022-09-25T06:27:17+00:00

  When did you start your hobby?

  → How long have you started your hobby?

  Ta có cấu trúc sau :

      When + did + S + Vinf….?

  —> How long have(has) + S + V3….?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )