Môn Tiếng Anh Lớp 7 1.I began playing tennis when I was 10 years old. => I have =-.. 2.There are many classrooms in my school. =>My school…

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 1.I began playing tennis when I was 10 years old.
=> I have ………………
2.There are many classrooms in my school.
=>My school……….
3.My house is on the left of the post office.
=>The post office ………..
4.Ba went out because he finished his homework(so)
=> Ba…………..
5.She is interrested in doing morning exercise
=>She enjoy………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 24 phút 2022-07-05T01:38:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T01:40:37+00:00

  1. I have played tennis since I was 10 years.

  * Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành đi đôi với since:

  S+ have/ has+ V3/-ed…+ since+ mốc thời gian…

  2. My school has many classrooms.

  3. The post office is to the right of my house.

  (Bưu điện ở bên phải nhà tôi)

  4.  Ba finished his homework so he went out.

  * Mệnh đề chỉ nguyên nhân – kết quả:

  So (liên từ chỉ kết quả) có nghĩa là “vì thế, vì vậy, bởi thế, bởi vậy, bởi thế cho nên”. Mệnh đề bắt đầu bằng so được gọi là mệnh trạng ngữ chỉ kết quả.

  5. She enjoy doing morning exercise. 

  Enjoy + V-ing…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )