Môn Tiếng Anh Lớp 7 1.It is two years since I had a holiday. I………………………………………… 2.This is my first visit to Scotland I……………………………………………………… 3The last time h

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 1.It is two years since I had a holiday.
I…………………………………………
2.This is my first visit to Scotland
I………………………………………………………
3The last time he came to the cinema was two year ago.
He…………………………………………………………………
4.You are late again. You’ve been already late once this week.
It is the second time …………………………………………………….
5.The car has broken down. It has already broken twice this month.
It is the …………………………………………………………………
giúp mk vs mng ơiiiiiiii Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 10 phút 2022-09-18T13:36:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T13:37:59+00:00

  `1.` I haven’t had a holiday for two years.

  `→` Phủ định của hiện tại hoàn thành :

  S + have/has not + VPII + for/since thời gian

  `2.` I have never visited to Scotland before.

  `→` Chưa từng làm việc gì đó trước đây : S + have/has never + VPII + before

  `3.` He last came to the cinema two months ago.

  `→` S + last + V quá khứ + thời gian ( 2 years ago/ in 2011)

  `4.` It is the second time you have been late this week.

  `→` Lần thứ 2 làm một việc nào đó : It/This is the second time + VPII

  `5.` It is the three times the car has broken down.

  `→` Lần thứ 3 làm một việc nào đó : It/This is the three times + VPII

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )