Môn Tiếng Anh Lớp 7 2A2 3. Children/ do/ more exercise/ adults/ theyl more active

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 2A2
3. Children/ do/ more exercise/ adults/ theyl
more active Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-2a2-3-children-do-more-eercise-adults-theyl-more-active

in progress 0
7 tháng 2022-08-20T20:41:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:42:29+00:00

  => Children do more exercise than adults because they are more active.

  0
  2022-08-20T20:43:02+00:00

  3. Children / do / more exercise / adults / they / more active.

  ⇒ Children do more exercise than adults because they are more active.

  Dịch:

  Trẻ em tập thể dục nhiều hơn người lớn vì chúng hoạt động nhiều hơn.

  Câu hỏi ngoài lề:

  My father/collect/lots/stamps/when/he /a child.

  ⇒ My father colletecd lots of stamps when he was a child.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )