Môn Tiếng Anh Lớp 7 ___________ at home when I arrive at 7 a.m. tomorrow? * Will you stay Will you be staying Do you stay Are you staying

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 ___________ at home when I arrive at 7 a.m. tomorrow? *
Will you stay
Will you be staying
Do you stay
Are you staying Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 3 phút 2022-09-24T05:08:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T05:10:03+00:00

  Chọn B vì dấu hiệu nhận bt là: at 7 a.m. tomorrow?

  0
  2022-09-24T05:10:41+00:00

  ___________ at home when I arrive at 7 a.m. tomorrow? *

  Will you stay    Will you be staying     Do you stay     Are you staying

  Note : 7 a.m. tomorrow — dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )