Môn Tiếng Anh Lớp 7 Choose the best answer to complete each of the following sentences

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Choose the best answer to complete each of the following sentences Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-choose-the-best-answer-to-complete-each-of-the-following-sentences

in progress 0
Maya 25 phút 2022-07-20T23:58:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-20T23:59:49+00:00

  1. c

  2. b

  3. a

  4. d

  5. a

  6.c

  7. b

  8. b

  9. a

  10. d

  11. d

  12. a

  13. c

  14. b

  15.b 

  16. d

  17. b

  0
  2022-07-21T00:00:20+00:00

  =>

  1. C

  2. B

  3. A

  4. D

  5. A

  6. C

  7. A

  8. B

  9. A

  10. D

  11. D

  12. A

  13. C

  14. B

  15. C

  16. D

  17. B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )