Môn Tiếng Anh Lớp 7 Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-choose-the-word-that-has-the-underlined-part-pronounced-differently-from-tha

in progress 0
Valentina 5 ngày 2022-05-08T23:25:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T23:26:57+00:00

  =>

  1. B /ə/ còn lại /ɒ/

  2. A /ɒ/ còn lại /əʊ/

  3. D /d/ còn lại /id/ 

  4. A /ʃ/ còn lại /ʒ/

  5. C /ɑ:/ còn lại /3:/

  6. A /t/ còn lại /id/

  7. A /ʃ/ còn lại /ʒ/

  8. B /ʃ/ còn lại /ʒ/

  9. D /h/ còn lại là âm câm

  10. B /æ/ còn lại /ɔ:/

  11. B /ʌ/ còn lại /ɒ/

  12. A /ɔ:/ còn lại /ɒ/

  13. B /ɒ/ còn lại /ɔ:/

  14. D /ɔ:/ còn lại /aʊ/

  15. C /ʊ/ còn lại /u:/

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )