Môn Tiếng Anh Lớp 7 Complete the sentences with can,must or musin’t

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Complete the sentences with can,must or musin’t Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-complete-the-sentences-with-can-must-or-musin-t

in progress 0
Parker 7 phút 2022-07-29T18:08:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T18:09:37+00:00

  1. can

  2. musn’t

  3. musn’t

  4. must

  5. can

  6.can

  7. must

  8. can

  9. must

  10.can’t

  0
  2022-07-29T18:10:17+00:00

  1. can

  2. mustn’t

  3. mustn’t

  4. must

  5. can

  6. can

  7. must

  8. can

  9. must

  10. mustn’t

  Study well

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )