Môn Tiếng Anh Lớp 7 Đặt câu hỏi với từ gạch chân My sister enjoys doing homework( gạch chận ở” doing homework” GIÚP EM VỚI Ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Đặt câu hỏi với từ gạch chân
My sister enjoys doing homework( gạch chận ở” doing homework”
GIÚP EM VỚI Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 22 phút 2022-07-05T05:23:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T05:24:58+00:00

  What does your sister enjoy?

  `=>` Cách đặt câu hỏi:

  + Xác định bộ phận gạch chân thuộc loại từ nào `->` Xác định từ để hỏi

  + Đặt câu hỏi với từ để hỏi đã xác định, các từ còn lại trong câu giữ nguyên

  + Chia động từ 

  0
  2022-07-05T05:25:15+00:00

  What does your sister enjoy?

   Cách đặt câu hỏi:

  + Xác định bộ phận gạch chân thuộc loại từ nào  Xác định từ để hỏi

  + Đặt câu hỏi với từ để hỏi đã xác định, các từ còn lại trong câu giữ nguyên

  + Chia động từ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )