Môn Tiếng Anh Lớp 7 Đặt câu với từ sickness, spot, stay in shape, sunburn, triathlon, vegetarian, coordinate, concentrate ( mỗi câu 10 từ trở lên) :)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Đặt câu với từ sickness, spot, stay in shape, sunburn, triathlon, vegetarian, coordinate, concentrate ( mỗi câu 10 từ trở lên) 🙂 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 39 phút 2022-09-18T18:55:20+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T18:56:58+00:00

   Từ sickness: People who are sickness  are often difficult to deal with so we need to be careful

   Từ spot: I have a spot on my shirt due to my ballpoint pen

   Từ stay in shape: I exercise regularly to stay in shape because I don’t want to get fat

   Từ sunburn: I usually bring a hat when I go outside because I don’t want to get sunburned

   Từ triathlon: I like these three sports very much : running , swimming and cycling because i want to participate in triathlon

   Từ vegetarian: I like to be a vegetarian so I go to the temple often

   Từ coordinate: I would love to be a coordinator because it is my biggest dream

   Từ concentrate: I’m very concentrate listening to the teacher because I want to achieve my dream

  Đây là ý kiến riêng của mình thôi nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )