Môn Tiếng Anh Lớp 7 Để điện T(True) hoặc

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Để điện T(True) hoặc Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-de-dien-t-true-hoac

in progress 0
Eliza 6 ngày 2022-09-23T15:02:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 1T

  -> thông tin dòng 1 và 2

  2F 

  -> come home late : về muộn 

  3T

  -> thông tin dòng 5

  4F

  -> thông tin dòng 6

  5F

  -> thông tin dòng 7

  6F 

  -> đọc dòng 7 và 8 rồi suy luận ra 

  7 T

  -, đọc dòng 8 và 9 rồi suy luận ra 

  8 F

  -> đọc dòng 8 và 9 

  9 F 

  -> đọc dòng 9 

  10T 

  -> 14 ngày = 2 tuần

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )