Môn Tiếng Anh Lớp 7 điểm Hình ảnh không có chú thích A. See B. Salt C. Small D. Sugar * 20 điểm Hình ảnh không có chú thích A. played B. frightened C. exci

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 điểm
Hình ảnh không có chú thích
A. See
B. Salt
C. Small
D. Sugar
*
20 điểm
Hình ảnh không có chú thích
A. played
B. frightened
C. excited
D. bored
*
20 điểm
Hình ảnh không có chú thích
A. hand
B. transport
C. character
D. celebration
Quay lại
Tiếp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 20 phút 2022-09-22T22:43:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T22:44:55+00:00

  1 đề bài là chọn đáp án khác dạng từ được chon 

  => 1 A / C

   2 A

  3 Ko

  0
  2022-09-22T22:45:31+00:00

  Hình ảnh không có chú thích
  A. See/s/
  B. Salt/s/
  C. Small/s/
  D. Sugar/f/
  *
  20 điểm
  Hình ảnh không có chú thích
  A. played
  B. frightened
  C. excited
  D. bored
  *
  Hình ảnh không có chú thích
  A. hand
  B. transport
  C. character
  D. celebration

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )