Môn Tiếng Anh Lớp 7 E xin cả dấu hiệu luôn nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 E xin cả dấu hiệu luôn nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-e-in-ca-dau-hieu-luon-nhe

in progress 0
Lyla 43 phút 2022-09-17T16:57:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T16:58:52+00:00

  Exercise 6:

  22. many -> much

  Giải thích: Trong câu có “than” nên “many” phải chuyển thành dạng so sánh hơn “much”

  23. weller -> better

  Giải thích: “weller” vô nghĩa (theo từ điển Cambridge Dictionary)

  24. hard -> harder

  Giải thích: …..

  25. most -> more

  Giải thích: Đây là câu thành ngữ (idiom) : The more you have, the more you want (Lòng tham k đáy)

  Exercise 7:

  3. Is this the biggest one you have got?

  4. John is the most intelligent student in this school.

  5. I’ve never tasted a more delicious dish than this.

  #Chii

  #Team: Extensive knowledge 

  0
  2022-09-17T16:59:08+00:00

  22. Many -> much

  Có Than ( Many -> much )

  23. Weller -> better

  Không có Weller

  24. Hard -> harder

  Harder and harder: Khó hơn và khó hơn nữ

  25. Most -> more

  The more you have : Bạn có càng nhiều thì bạn càng muốn nhiều

  Ex 7

  3. Is this the biggest one you have?

  ( Bạn có cái nào lớn hơn cái này không – Đây có phải là cái lớn nhất mà bạn có không? )

  Từ so sánh nhất chuyển sang so sánh hơn 

  4. John is the most intelligent student in this school.

  ( Không ai trong trường thông minh hơn John – John là người thông minh nhất trường )

  Từ so sánh hơn chuyển sang so sánh nhất

  5. I’ve never tasted a more delicous dish than this one.

  ( Đây là món ngon nhất tôi từng ăn từ trước đến giờ – tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon hơn món này. )

  Từ so sánh nhất chuyển sang so sánh hơn

  #Học tốt ❤

  Gia Sư Bình Dươngía Disa ????????

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )