Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ex1: Complete the sentences by using as-as; not-as; different-…from: 1. Your house is=.my house. (far) 2. The

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Ex1: Complete the sentences by using as….as; not….as; different…….from:
1. Your house is………….my house. (far)
2. The black car is………the red one. (cheap)
3. That dog………it looks. (not dangerous)
4. Vietnam coffee is…….Brazil coffee. (delicious)
5. Many people think that history……math. (not important)
6. Opera is……….pop music. (different)
7. French foods is………..Vietnam foods. (different)
8. This room is………….that room. (wide)
CTLHN LUN
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 3 tháng 2022-02-22T19:47:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T19:48:56+00:00

  1. as far as

  2.  as cheap as

  3. not as dangerous as

  4. as delicious as

  5. not as important as

  6. different from

  7. different from

  8. as wide as

  @HOCTOT

  0
  2022-02-22T19:49:10+00:00

  1. as far as

  2. as cheap as

  3. isn’t dangerous as

  4. as delicous as

  5. isn’t as important as

  6. different from

  7. different from

  8. as wide as

  Bn học tốt!!

  Vote 5* và hay nhất cho mik nhé!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )