Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải nhanh cho m nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải nhanh cho m nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giai-nhanh-cho-m-nhe

in progress 0
Everleigh 9 phút 2022-09-18T20:33:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T20:34:49+00:00

  1. Put

  2. Didn’ t disturb

  3. Didn’ t hold

  4. Decided

  5. Didn’ t sleep

  6. Didn’ t like

  7. Didn’ t cost

  8. Didn’ t have

  9. Weren’ t

  10. Stayed

  Công thức:

  * Động từ tobe

  ( + ) S + was/ were + N/ adj

  ( – ) S + was/ were + not + N/ adj

  ( ? ) Was/ were + S?

  * Động từ thường

  ( + ) S + V2/ ed

  ( – ) S + didn’ t + Vo

  ( ? ) Did + S + Vo?

  0
  2022-09-18T20:35:14+00:00

  $\text{1.}$ put

  $\text{→}$ put on: mặc

  $\text{2.}$ didn’t disturb

  $\text{→}$ disturb: quấy rầy

  $\text{→}$ yesterday chia QKD

  $\text{3.}$ didn’t hold

  $\text{→}$ hold a party: tổ chức một bữa tiệc

  $\text{→}$ yesterday chia QKD

  $\text{4.}$ decided

  $\text{→}$ decide to-V: quyết định

  $\text{5.}$ didn’t sleep

  $\text{→}$ sleep: ngủ

  $\text{6.}$ didn’t like

  $\text{→}$ like: thích

  $\text{7.}$ didn’t cost

  $\text{→}$ not very expensive: ko quá đắt

  $\text{→}$ didn’t cost much: ko tốn nhiều tiền

  $\text{8.}$ didn’t have

  $\text{→}$ yesterday chia QKD

  $\text{9.}$ was

  $\text{→}$ be + adj

  $\text{10.}$ stayed

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )