Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải nhanh giúp mình nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải nhanh giúp mình nha
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giai-nhanh-giup-minh-nha

in progress 0
Rose 6 tháng 2022-08-12T17:02:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:03:10+00:00

  Bạn xem thử nhé!!

  mon-tieng-anh-lop-7-giai-nhanh-giup-minh-nha

  0
  2022-08-12T17:03:37+00:00

  B. 

  1. She is in class 7A.

  2. Ba likes collecting stamps.

  3. No, it isn’t.

  4. Yes, they are.

  5. Her favorite pastime is acting.

  Đề 2016 – 2017

  Phần nghe => xxxxx

  III.

  1. B (sau có to nên chỉ có thể là next)

  2. B (Would you like to + V_nguyên thể…?)

  3. A (at the moment => HT tiếp diễn; chủ ngữ số ít => tobe chia is)

  4. B (than => so sánh hơn)

  5. A (các đáp án còn lại sai vì chủ ngữ số ít, động từ phải chia)

  6. B (bưu điện)

  7. C (thợ sửa xe)

  8. D (tháng thứ 10 = tháng 10 = October)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )