Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải thích vì sao chọn đáp án đó nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giải thích vì sao chọn đáp án đó nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giai-thich-vi-sao-chon-dap-an-do-nhe

in progress 0
Savannah 2 tháng 2022-10-04T02:00:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T02:02:05+00:00

  2.B vì ở sau là kết quả của việc đi bơi

  3.B vì sau enjoys + V_ing và sell đi với giới từ for

  4.D vì products: sản phẩm còn hobby: sở thích ; money: tiền; greetings: lời chào (không hợp lý)

  5.A vì sew là may và fashion  mang nghĩa là thời trang => phù hợp

  6.C vì sau tobe là tính từ mà dangerous là tính từ =>phù hợp

  7.C vì three là số nhiều => time + s

  8. Chúng tôi thường đọc kỹ phần giới thiệu để làm mô hình của những thứ chúng tôi thích nhất

  models: mô hình =>Chọn B

  9. Follow eggshell là theo dõi vỏ trứng phải kiên nhẫn mà kiên nhẫn là patient =>chọn D

  Học tốt nha

  0
  2022-10-04T02:02:50+00:00

  2. Chọn B bởi vì ở sau là kết quả của việc đi bơi

  3. Chọn B bởi sau enjoys + V_ing và sell đi với giới từ for

  4. Chọn D bởi products: sản phẩm còn hobby: sở thích ; money: tiền; greetings: lời chào (ko hợp lý)

  5. Chọn A vì sew là may và fashion  mang nghĩa là thời trang => phù hợp

  6. Chọn C vì sau tobe là tính từ mà dangerous là tính từ =>phù hopppjw

  7. Chọn C vì three là số nhiều => time + s

  8. Chúng tôi thường đọc kỹ phần giới thiệu để làm mô hình của những thứ chúng tôi thích nhất

  models: mô hình =>Chọn B

  9. follow eggshell là theo dõi vỏ trứng phải kiên nhẫn mà kiên nhẫn là patient =>chọn D

  đánh giá cho mình nhé =)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )