Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp đỡ em với ạ!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp đỡ em với ạ!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-do-em-voi-a

in progress 0
Amara 8 phút 2022-07-25T08:07:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp đỡ em với ạ!!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp đỡ em với ạ!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-do-em-voi-a

in progress 0
Brielle 16 phút 2022-07-25T08:00:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-25T08:01:04+00:00

  Ảnh dưới nheee

  *K hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé!

  * Ảnh này chụp = snipping tool nên đc vuông vắn như thế này nhé, mất công mod xóa ạaa

  mon-tieng-anh-lop-7-giup-do-em-voi-a

  0
  2022-07-25T08:01:54+00:00

  6. A (help sb do sth: giúp ai làm gì)

  7. C (orphanage: trại mồ côi)

  8. A (be harmful to sth/sb: có hại cho cái gì/ai)

  9. D (raise money: quyên góp tiền)

  10. A (say sorry for sth/doing sth: xin lỗi về việc/điều gì)

  11. A (on time: đúng thời hạn)

  12. C (save: tiết kiệm)

  13. D (board game: trò chơi bàn cờ)

  14. C (plenty of = a lot of)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )