Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik với mik đang cần gấp .

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik với mik đang cần gấp . Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-mik-voi-mik-dang-can-gap

in progress 0
Ariana 31 phút 2022-09-24T04:54:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik với, mik đang cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik với, mik đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-mik-voi-mik-dang-can-gap

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2022-07-18T21:01:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-18T21:02:54+00:00

  SIMPLE PAST 

  1. TOBE:

  – POSITIVE : S + WAS/WERE + ………….

  – NEGATIVE : S + WAS/WERE + NOT + …………..

  – QUESTION : WAS/ WERE + S +………………………..?

  2.V-THƯỜNG

  – POSITIVE : S + VED + ……………..

  – NEGATIVE : S + DIDN’T + V( NGUYÊN THỂ ) +………………..

  – QUESTION : DID + S + V ( NGUYÊN THỂ ) + …………………

  3. SIGNALS:

  • yesterday.
  • last week.
  • a month ago.
  • in 2010.
  • last year .  
  • ……….

  VIII . PRESENT PERFECT

  – POSITIVE : S + HAS/HAVE + PII + …………..

  – NEGATIVE: S + HAS/ HAVE + NOT + PII + ………….

  – QUESTION: HAS / HAVE + S + PII +…?

  0
  2022-07-18T21:02:59+00:00

  nek bạn 

  mon-tieng-anh-lop-7-giup-mik-voi-mik-dang-can-gap

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )