Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik vs Ngoài lề: cho mik xin ảnh luffy kiểu 3D

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mik vs
Ngoài lề: cho mik xin ảnh luffy kiểu 3D Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-mik-vs-ngoai-le-cho-mik-in-anh-luffy-kieu-3d

in progress 0
Genesis 5 tháng 2022-06-30T09:41:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T09:43:03+00:00

  Mình gửi nha!!

  1. I’m not you

  2. She is my teacher

  3. Were you an active student?

  4. I wasn’t a good student.

  5. I and my friends were filmakers.

     Ảnh lù 3D đây nha ^^

  ~GOOD LUCK~

  mon-tieng-anh-lop-7-giup-mik-vs-ngoai-le-cho-mik-in-anh-luffy-kieu-3d

  0
  2022-06-30T09:43:21+00:00

  I am a student

  he is a doctor

  she was not a good woman

  lisa is a famous singer

  they were not dogs

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )