Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mình bài 8 và 9 nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 Giúp mình bài 8 và 9 nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-minh-bai-8-va-9-nhe

in progress 0
Anna 5 ngày 2022-05-07T12:22:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Exercise 6 :

  1. easier

  2. more bored

  3. prettier

  4. lazier

  5. deeper

  6. more comfortable

  7. more boring

  8. taller

  9. cheaper

  10. colder

  Exercise 7 :

  1. more good-looking/ better-looking

  2. more wonderful

  3. more slowly

  4. happier

  5. cheaper

  6. more comfortable

  7. heavier

  8. longer

  9. nicer

  10. larger

  Exercise 8 :

  1. more expensive

  2. more important

  3. happier

  4. stronger

  5. more comfortable

  6. better

  7. more interesting

  8. more precious

  9. more pleasant

  10. weaker

  Exercise 9 :

  1. My school is bigger than your school . 

  0
  2022-05-07T12:24:04+00:00

  Ex 6:

  1. easier

  2. more bored

  3. prettier

  4. lazier

  5. deeper

  6. more comfortable

  7. more boring

  8. taller

  9. cheaper

  10. colder

  Ex 7:

  1. more good-looking/ better-looking

  2. more wonderful

  3. more slowly

  4. happier

  5. cheaper

  6. more comfortable

  7. heavier

  8. longer

  9. nicer

  10. larger

  Ex 8:

  1. more expensive

  2. more important

  3. happier

  4. stronger

  5. more comfortable

  6. better

  7. more interesting

  8. more precious

  9. more pleasant

  10. weaker

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )