Môn Tiếng Anh Lớp 7 giúp mình phần A và bài l phần b

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 7 giúp mình phần A và bài l phần b Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-7-giup-minh-phan-a-va-bai-l-phan-b

in progress 0
Mary 3 tháng 2022-03-22T20:17:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T20:18:01+00:00

  A: I: 1, /g/: great, garden

  2, /k/ medical,cancer

  3, /g/ organized , /k/ according

  4, /k/: drank , /g/ got

  5, /k/ collectiing

  II: 1, B

  2, A

  3, D

  4, B

  5, B

  B: II: 1, volunteer

  2, elderly people

  3, charitable organisations

  4, traffic jam

  5, community service

  0
  2022-03-22T20:18:30+00:00

  A.

  I.

  1. great /g/ , garden /g/  

  2. medical /k/ , cancer /k/

  3. organized /g/ , according / k /

  4. drank /k/ , got / g/

  5. collecting / k/ , good / g/ , take / k/ 

  II.

  1. C 

  2. A 

  3. D 

  4. B 

  5. B

  B.

  I.

  clean : floors , streets , beaches, house.

  Donate : Old clothes, blood, books, money.

  Help : the disabled, homeless people , sick children, poor people.

  Provide : Tables, education , life skills, shelter, evening classes.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )